مدارس مبین - استان مازندران

مراسم وداع با شهید خوشنام در مدرسه دخترانه مبین بابل

مراسم وداع با شهید خوشنام #جان_فدا دنیا بنازد غیرتت را مرد میدانها!ای پهلوانِ سربلند از جنگ برگشته!این استخوانها گرچه بی نام و نشان امابا ربنای مادری دلتنگ برگشته… پیراهن یوسف به کنعان آمده اماچشمان یعقوب از خبر آیا خبر دارند؟ ماه کدام ام البنینی؟ اسوه‌ی غیرت!نورِ کدامین چشمهای سالها گریان؟  سلام خوشنام زمین و آسمان […]

مؤسسه فرهنگی آموزشی راهیان کوثر مازندران
وابسته به سپاه کربلا

011-33345486

ساری، خیابان پاسداران، کوچه شهید بهرامی