مدارس مبین - استان مازندران

نواختن زنگ انقلاب در دبستان

آغاز دهه ی مبارک فجر در دبستان

همراه با فضاسازی با همکاری شورای دانش اموزی دبستان و برپایی کوچه انقلاب

نواختن زنگ  انقلاب و پخش سرود ملی  و شعار مرگ برآمریکا – مرگ بر اسراییل

مؤسسه فرهنگی آموزشی راهیان کوثر مازندران
وابسته به سپاه کربلا

011-33345486

ساری، خیابان پاسداران، کوچه شهید بهرامی