مدارس مبین - استان مازندران

حضور دانش آموزان و کادر دبستان مبین در راهپیمایی روز قدس

امروز دختران گلمون برای نابودی اسراییل و آمریکا و به امرولی . و به نیابت از شهداء در راهپیمایی روز قدس شرکت کردند.

تا به همه ی دنیا ثابت کنند که در کنار کودکان فلسطین هستند.

مؤسسه فرهنگی آموزشی راهیان کوثر مازندران
وابسته به سپاه کربلا

011-33345486

ساری، خیابان پاسداران، کوچه شهید بهرامی