مدارس مبین - استان مازندران

ضیافت افطار همراه با جشن روزه اولی ها

ضیافت افطار همراه با جشن روزه اولی ها در دبستان همراه با :

محفل انس باقرآن و اقامه نماز مغرب و عشاو اجرای سرود روزه اولی ها

و تقدیر وتشکر از دانش آموزان روزه دار دبستان

مؤسسه فرهنگی آموزشی راهیان کوثر مازندران
وابسته به سپاه کربلا

011-33345486

ساری، خیابان پاسداران، کوچه شهید بهرامی