مدارس مبین - استان مازندران

جشن عبادت فرشتگان دبستان مبین در تاریخ 1403/2/19

برگزاری جشن عبادت پایه سوم همراه با حضور مجری کشوری  آقای علیمحمدی 

و خیر مقدم گویی مدیریت دبستان خانم اکبریان واهدا جوایز توسط مدیریت دبستان به دانش آموزان 

اجرای گروه سرود پایه سوم به همراه انجام مسابقات پدر و دختری و پذیرایی

مؤسسه فرهنگی آموزشی راهیان کوثر مازندران
وابسته به سپاه کربلا

011-33345486

ساری، خیابان پاسداران، کوچه شهید بهرامی