مدارس مبین - استان مازندران

جشن فارغ التحصیلی پایه اول

برگزاری جشن فارغ التحصیلی پایه اول همراه با خیر مقدم گویی از طرف مدیریت دبستان 

و اجرای گروه سرودهمراه با اهدا جوایز از طرف مدیریت دبستان

مؤسسه فرهنگی آموزشی راهیان کوثر مازندران
وابسته به سپاه کربلا

011-33345486

ساری، خیابان پاسداران، کوچه شهید بهرامی