مدارس مبین - استان مازندران

بررسی روحی و جسمی کودکان از دیدگاه روان‌شناسی

راهکارهای مقابله با عاجزنمایی کودکان - قسمت دوم

خودگویی مثبت را یاد دهید. پاشنه آشیل بچه بی‌کفایت، خودگویی منفی است!
مامان من خنگ هستم نمی توانم…نه نه این را نگو! بگو من می توانم. خود والدین نیز باید…

راهکارهای مقابله با عاجزنمایی کودکان - قسمت اول

ده دقیقه دیر بروید سر کار اما اجازه بدهید بند کفشش را خودش ببندد. دوباره خورد زمین اما خودش یاد بگیرد. والدین بیش حمایتگر و بیش مراقبت گر به بهانه وقت و حمایت و دوست داشتن بچه، کارهای بچه را انجام میدهند…

بررسی بدرفتاری «عاجزنمایی» در کودکان

بچه عاجز نما بچه ای است که اعتماد به نفس ندارد.
من ضعیف هستم، ناتوان هستم، من نیاز به حمایت دارم، من نیاز به دلگرمی دارم، من نمی توانم از پس کارهایم…

راهکارهای مقابله با کودک انتقام‌جو - قسمت دوم

والدین در موقع خشم تنبیه نمی کنند، بلکه قطعا کودک آزاری می کنند.
وقتی در هنگام خشم تنبیه می کنید مطمئن باشید که فرزند شما متوجه تنبیه شما نمی شود بلکه فقط خشم شما را…

راهکارهای مقابله با کودک انتقام‌جو - قسمت اول

بچه ای که پدر و مادرش را کتک میزند و تحقیر می‌کند، احساس دوست داشته شدن و خوب بودن نمی کند. بچه های لجباز واقعاً فکر میکنند که بچه های خوبی نیستند و خودشان هم گاهی اوقات…

بررسی بدرفتاری «حس انتقام‌جویی» در کودکان

بچه هایی که انتقام میگیرند، عموماً به صورت لجبازی کردن با والدین، حتی ناسزا گفتن، این عمل را بروز می دهند. مثلاً بچه ای که مادرش را می زند یا وسایلش را پرت می کند و…

وارد جنگ قدرت نشوید. یعنی چه؟ بحث نکنید. بگو مگو نکنید.
بچه های اعمال قدرت در جنگ استاد هستند و والدین را شکست می دهند…

بچه های زورگو و بچه هایی که سعی می‌کنند دیگران را کنترل کنند را نباید کنترل کنید.
برای این کار باید با او مثبت حرف بزنید نه منفی…

کودکانی که احساس توانایی نمی کنند و نمی توانند خود را شایسته حقوقشان بدانند، ممکن است فکر کنند با کنترل کردن دیگران یا نشان دادن اینکه دیگران می توانند آنها را کنترل کنند، به دنبال اعمال قدرت باشند…

وقت کیفی، وقت ویژه، وقت دو نفره با فرزند خود بگذارید.
یعنی چه؟ یعنی با بچه بازی کنید و با او وقت بگذرانید! این کار معجزه می کند…

یعنی در طول روز باید والدین چند بار بگویند: آفرین، عالی بود، احسنت و…؟ چند بار باید بگویند نه، این کار زشت بود، دوباره انجام نده؟ نسبت تشویق به تنبیه چقدر باشد؟

وقتی از کودک شما یک کار درست و یک کار غلط سر زده است، برای اینکه او کار بد خود را تکرار نکند، به کار درست او اهمیت بدید و توجه خود را معطوف به رفتار درست او کنید…

والدین باید بدانند پادزهر جلب توجه نادیده گرفتن است. یعنی چه؟
مثلا بچه دستان کثیفش را در دهانش می گذارد. یک بار می گوید عزیز من این کار غیر بهداشتی است، نکن…

بچه ای جلب توجه می کند که فکر کند پدر و مادر من برای من وقت نمی گذارند!
چرا با من بازی نمیکنید؟ چرا به من محبت نمیکنید؟ چرا من رو گوشه ای رها کرده اید تا منزوی شوم و…

چون بستگی به این دارد که از کدام روش جواب گرفته اند: جلب توجه؟ اعمال قدرت؟ انتقام؟ و… بعضی بچه‌ها برای مادر از اعمال قدرت استفاده می کنند، مثلاً: بچه ای تا وقتی با مادرش هست کلی اذیت میکند ولی…

مؤسسه فرهنگی آموزشی راهیان کوثر مازندران
وابسته به سپاه کربلا

011-33345486

ساری، خیابان پاسداران، کوچه شهید بهرامی